Säkerhetsutrusning
Saxliftar (Dieseldrivna)
Container
Tillverkningsmaskiner
Sloda (Bredd:1,5 m)

Sloda (Bredd:1,5 m)

- Bredd: 1,5 m
- Längd: 3,0 m