Säkerhetsutrusning
Saxliftar (Dieseldrivna)
Container
Tillverkningsmaskiner
Stålborste Mantis

Stålborste Mantis

- Stålborsten består av 34 tätt sammantvinnade stålborstar på en bredd av 2 cm och rensar bort ogräs och gräs från sprickor mellan trädgårdsplattor och dylikt.