Säkerhetsutrusning
Saxliftar (Dieseldrivna)
Container
Tillverkningsmaskiner
Kakelskärare

Kakelskärare

- Max. skärlängd: 300 mm

Kakelskärare Sigma

Kakelskärare Sigma

- Max. skärlängd: 350 mm
- Max. skärlängd diagonal: 250 mm