Säkerhetsutrusning
Saxliftar (Dieseldrivna)
Container
Tillverkningsmaskiner
Dräneringspump GRINDEX (1-fas)

Dräneringspump GRINDEX (1-fas)

- Vikt: kg
- Drift: El (1-fas 230 VAC)

Dräneringspump GRINDEX (3-fas)

Dräneringspump GRINDEX (3-fas)

- Vikt: kg
- Drift: El (3-fas 400 VAC)